Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar (estudiants, professorat, pares i mares, equip directiu i personal d’administració i serveis) en el govern dels instituts i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. Està format per 15 persones:

  • El/la director/a, que el presideix.
  • El/la cap d’estudis.
  • 5 representants del professorat escollits pel claustre.
  • 3 representants dels pares i de les mares, un dels quals serà el/la president/a de l’AMPA.
  • 2 representants dels estudiants escollits entre totes les persones inscrites al centre.
  • Un/a representant del personal d’administració i serveis.
  • Un representant de l’administració municipal.
  • El/la secretari/ària.

 

Documents de les eleccions del consell escolar 2018:

Calendari eleccions Consell Escolar 2018

Proclamació candidatures sector alumnes

Proclamació candidatures sector pares-mares

Proclamació candidatures sector PAS

Proclamació candidatures sector professorat