Història

L’Institut Salvador Claramunt és un centre públic d’educació secundària del municipi de Piera que va ser creat pel Departament d’Ensenyament el curs 2010-11. El Departament d’Ensenyament donava resposta a la necessitat d’escolarització que tenia Piera (degut al seu increment demogràfic) i que no es podia resoldre amb els centres de secundària que aleshores havia al municipi.

El centre va començar impartint 1r d’ESO i cada curs va augmentar la oferta de cursos que impartia fins arribar a impartir tots els ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) el curs 2013-14.

Ocupem uns edificis cedits per l’ajuntament de la nostra vila que van ser pensats com escola els anys 60 del segle passat i que es va anant adaptant a les necessitats que els ensenyaments d’ESO i el número d’alumnes del centre presentaven. En aquest sentit, es va afegir un mòdul al pati del centre, per augmentar el nombre d’aules disponibles i també s’han fet obres per reduir les barreres arquitectòniques, la qual cosa ha permès poder oferir els nostres serveis a alumnes amb mobilitat reduïda.

Recurs audiovisual creat pels alumnes de 3r d’ESO del curs 2016/2017.