GEP

PROGRAMA GEP (Programa Generació Plurilingüe)

La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

La durada del programa és de tres cursos escolars. El nostre centre va iniciar el programa el curs 2017-18.

L’OBJECTIU DEL PROGRAMA

  • Millorar el nivell de competència en llengua estrangera de l’alumnat que participa en el programa.
  • Facilitar estratègies organitzatives als centres per planificar la incorporació progressiva de l’ensenyament de llengües estrangeres curriculars a través de matèries no lingüístiques.
  • Acompanyar i orientar els centres educatius per al desplegament i implementació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.
  • Oferir assessorament metodològic i formació als professors per tal que incorporin en la seva docència estratègies AICLE i d’aprenentatge basat en projectes (ABP), estratègies d’intercomprensió i pràctiques diversificades per a la gestió del coneixement en diverses llengües.
  • Promoure la col·laboració docent, especialment entre el docent de matèria i l’especialista de llengua estrangera, i per al desenvolupament de projectes transversals des d’una concepció de l’aprenentatge globalitzadora.
  • Proposar als centres recursos complementaris per incrementar les oportunitats d’aprenentatge i ús de les llengües estrangeres.
  • Promoure la interacció entre els centres del programa, amb l’objectiu d’intercanviar experiències docents i bones pràctiques educatives per a la promoció de l’aprenentatge i ús de les llengües estrangeres curriculars.
  • Afavorir la participació i implicació de la comunitat educativa en el projecte plurilingüe del centre.

RECULL D’EXPERIÈNCIES D’ALUMNES QUE REALITZEN EL PROGRAMA – SCIENCE IN ENGLISH

L’equip de ciències de l’Institut des del curs 2018-2019 estem duent a terme el projecte “SCIENCE TEAM”, on els alumnes de primer, segon i tercer fan activitats de la matèria de ciències en anglès.

Han estat els propis alumnes els que han triat el nom i el logotip del projecte a través d’un concurs a les aules, i creiem que és una molt bona oportunitat per millorar l’anglès ja que han d’utilitzar aquesta llengua en un entorn diferent.

Però millor que siguin ells els que ens expliquin què en pensen i com ho estan vivint:

– A nosaltres ens han agradat molt les classes de biologia que hem fet en anglès!  Creiem que és una manera divertida d’aprendre ciències. De moment hem treballat el sistema solar i les capes de la Terra utilitzant aquest nou sistema. No es ha anat tan malament!!!

Marvi Iman Ahmad i Claudia Vàzquez Tauste

 – Crec que és una molt bona iniciativa, ja que així aprenem paraules noves i millorem el nostre anglès.

Nerea Barba

– A física i química aprenem moltes coses noves. És una assignatura que ens dóna la oportunitat d’utilitzar el laboratori,fer experiments i millorar el nostre anglès.

Lareeb Abbas

– A nosaltres, les classes de ciències en angles ens agraden, tot i que les troben una mica difícils. creiem que es una manera diferent i divertida de reforçar l’anglès i aprendre física i química.

Alba Grande i Carla Calderón

FOTOGRAFIES