Assignació de matèries als alumnes de 4t d’ESO:

• Llengua Catalana i Literatura (3h)
• Llengua Castellana i Literatura (3h)
• Llengua anglesa (3h)
• Ciències Socials: Geografia i Història (3h)
• Matemàtiques (4h)
• Educació Física (2h)
• Religió o Cultura i Valors Ètics (1h)
• Tutoria (1h)

Matèries optatives de 4t:

1r grup:
• Economia i Emprenedoria (4h)
• Física i Química i Ciències Aplicades (4h)
• Música (2h) i Cultura clàssica (2h)

2n grup
• Llatí (3h)
• Tecnologia (3h)
• Biologia i Geologia (3h)

3r grup
• Llengua Alemanya (3h)
• Informàtica (3h)
• Educació Visual i Plàstica (3h)

Projecte de recerca de 4t: es realitzarà durant 11 setmanes (1h) entre el segon i tercer trimestre i quatre dies sencers (24h) a final de curs.