Llistat llibres Salvador Claramunt 2018-2019

Informació per a les famílies AVALUACIÓ ESO

Des d’aquest apartat es pot accedir a una secció de cada curs, de 1r a 4t d’ESO, que conté la informació de les matèries que es cursen a cada curs (obligatòries i optatives), el crèdit de síntesi i el projecte de recerca de 4t.

Tota la informació referent al sistema i criteris metodològics, d’avaluació, així com tots els aspectes organitzatius de centre es troben al document del projecte educatiu de centre (PEC) dins l’apartat del WEB: MENÚ/PROJECTE EDUCATIU.