Projecte GEP

El centre va començar a desenvolupar aquest projecte el curs 2015-2016 amb l’objectiu de millorar la competència lingüística i comunicativa de l’alumnat a partir d’un model d’ensenyament plurilingüe propi del sistema educatiu a Catalunya. Hem començat a incorporar projectes, activitats i unitats de contingut modulars i d’autoaprenentatge AICLE a la programació per incrementar i diversificar les estratègies de recerca, recepció de contingut, i d’accés a la informació curricular bàsica, en llengua estrangera.

Ara mateix emprem la llengua anglesa en tres matèries no lingüístiques i, tenim la intenció d’anar ampliant-ne l’ús en cursos posteriors. També preparem els alumnes per fer la prova de nivell intermedi de la llengua anglesa de l’escola oficial d’idiomes, fem estades lingüistiques a Gran Bretanya i intercanvis lingüístics amb França.