Projecte EYTO-KIDS

Aquest projecte “ European Youth Tackling Obesity in adolescents and children” és una intervenció per millorar els estils de vida. El seu objectiu i estudi és promoure estils saludables de vida amb una metodologia innovadora a través del disseny i la implementació d’activitats de promoció de la salut realitzada per part dels adolescents dirigida als escolars. Per a l’estudi es demana la participació d’adolescents i escolars de centres d’educació, tant primària com secundària de Reus.

El curs passat un grup d’alumnes de 1r i 2n d’ESO del nostre centre van rebre una formació per part de la URV sobre hàbits d’alimentació saludable. Després aquests mateixos alumnes van explicar el que havien aprés a alumnes de les escoles adscrites. L’estudi dura 10 mesos (2 cursos acadèmics – 2015/2016 i 2016/2017).

Estem en el segon any de desenvolupament. Els investigadors responsables d’aquest estudi pertanyen a la Universitat Rovira i Virgili, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut amb la col·laboració del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS) i l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.