Projecte Els avantatges de continuar en l’escola

Impulsat per la Fundació Junior Achievement i  patrocinat per REPSOL, és un projecte complementari al projecte EFEC quant a funcionament, donat que hi ha professionals voluntaris que imparteixen uns tallers.

Hem considerat que el més adequat és adreçar-lo a alumnes de 3r d’ESO amb l’objectiu d’ involucrar-los en la presa de decisions per continuar formant-se i que coneguin i reflexionin sobre les conseqüències de l’abandonament escolar. El programa consta de 5 sessions d’1 hora setmanal. Els alumnes copsen la importància de l’educació i reflexionen sobre les habilitats, les actituds i les qualitats que han d’exercitar en una societat competitiva i tecnificada, amb la intenció de reduir l’absentisme escola.

L’alumnat ha de comprendre i valorar la importància de l’educació, entendre l’educació com a instrument que permet desenvolupar les facultats personals i un mitjà per adquirir eines i desenvolupar habilitats. Ha d’aprendre a elaborar un pressupost personal i gestionar la seva economia personal fomentant la idea d’estalvi i equilibri i prendre consciència del cost personal i econ mic que suposa la decisió d’abandonar els estudis.