El racó de l’educació física

L’EDUCACIÓ FÍSICA A L’INSTITUT ROSETA MAURI

L’ensenyament i l’aprenentatge de l’educació física en l’etapa de l’educació secundària obligatòria es fonamenta en el treball de les competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu, que contribueixin al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la seva qualitat de vida.

La matèria d’educació física té com a principal finalitat el coneixement i el desenvolupament del propi cos, la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu, la interiorització d’hàbits saludables, regulars i continuats, i el fet de sentir-se bé amb el propi cos, cosa que millora l’autoconcepte i l’autoestima.

Per aconseguir-ho es treballa des de quatre dimensions:

 • Dimensió de l’Activitat física saludable
 • Dimensió de l’Esport
 • Dimensió de l’Activitat física i el temps de lleure
 • Dimensió de l’Expressió i comunicació corporal
  (Font: Competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física, Orientacions del Departament d’ensenyament)

A l’Institut Roseta Mauri hem desenvolupat el currículum per poder treballar i aprofundir en cadascuna d’aquestes dimensions i les competències relacionades en les nostres classes ordinàries d’educació física, a més a més estem desenvolupant diferents programes i projectes per poder a més a més fer-ho d’un forma atractiva i innovadora.

Durant el curs 2018-2019 estem portant a terme els següents projectes i programes:

 • “Descobrim en moviment” un projecte amb un enfocament de l’educació física innovador amb els alumnes de 1r de Batxillerat.

DESCOBRIM EN MOVIMENT 2016-2017

DESCOBRIM EN MOVIMENT 2018-2019

 • Participació al programa “Fitjove” de Reus amb els alumnes de 4t d’ESO. Programa impulsat per la Generalitat de Catalunta i el Departament de Salut.
 • “El camí del Roseta”, realització del tram del camí de Santiago que va de Sàrria a la ciutat de Santiago, amb els alumnes de 3r d’ESO.
 • “Descoberta de les activitat de neu / Esquiada” amb tot els nivells.
 • Estada marítima amb realització d’activitats nàutiques amb els alumnes de 2n ESO.
 • Organització de “La gran Kermesse de Sant Jordi”
 • Sortides per a la pràctica i descoberta del medi natural a tots els nivells:
 • 1r ESO: Visita a l’hípica Mas Tallapedra per descobrir una hípica i practicar l’equitació.
 • 2n ESO: Sortida a la població de Prades per al descobriment i realització de les curses d’orientació.
 • 3r ESO: Sortida al camp d’aventura vertical “Jungle trek”
 • 4T ESO: Sortida al camí de Ronda, tram de Altafulla-Tamarit a Tarragona. Visita al rocòdrom monobloc de Reus.
 • 1r BATXILLERAT:  Travessa de senderisme amb una pernoctació. Visita al rocòdrom monobloc de Reus.

ENQUESTA SOBRE HÀBITS SALUDABLES

Des de fa 3 anys a l’institut recollim les dades sobre els hàbits dels nostres alumnes amb l’objectiu de poder fer un anàlisi d’aquest i fer propostes de millora si fos necessari.

Trobareu l’enquesta en aquest enllaç:

ENQUESTA HÀBITS SALUDABLES