Pla d’obertura a l’Institut Rocagrossa Juny 2020

Benvolgudes famílies/Benvolgut alumnat,

En previsió que el dia 1 de juny de 2020 entrem en fase 2 de desescalada i seguint les instruccions del Departament d’Educació,  us informem del Pla d’obertura del centre pel mes de juny.

Adjunt us deixem:

L’alumnat que pot assistir al centre, serà convocat per correu electrònic del centre a través de les tutories o coordinacions de nivell. L’assistència els dies i hores convocats serà voluntària. En el cas d’assistir, caldrà confirmar-ho a la persona que us ha convocat (tutoria o coordinació de nivell).

Per casos excepcionals es podrà demanar cita prèvia a través del tutor o tutora si un alumne o alumna, o la seva família vol assistir al centre per rebre una atenció individualitzada.

Per poder organitzar-nos, preveure els espais, les mesures de seguretat, el personal necessari, …, cal que cada família respongueu aquest formulari abans del 30 de maig:  Formulari previsió d’alumnat al centre

Imprescindible per tenir permís per accedir al centre.

Tot l’alumnat que assisteixi a l’institut ha de complir els següents requisits:
 
 •  El primer dia convocats al centre han de portar signat el model de declaració responsable
 •  Han de contemplar les mesures sanitàries obligatòries següents:
   • mascareta posada en tot moment
   • roba neta
   • mans desinfectades
   • havent-se pres la temperatura
   • l’ús dels lavabos només es contempla per casos excepcionals