Instal·lacions

 • Aules classe dotades amb ordinador, projector i connexió WIFI
 • Biblioteca i aula d’estudi
 • Aula de projectes
 • Aules específiques:
  • aules de visual i plàstica
  • aula de música
  • aules d’informàtica
  • aula d’idiomes
  • aula d’acollida
  • aula d’audiovisuals
  • aules de gestió administrativa
  • tallers d’embarcacions
  • tallers de tecnologia
  • tallers d’electricitat
  • gimnàs
  • pistes esportives
  • sala d’actes
  • laboratori de ciències naturals
  • laboratori de química
  • laboratori de física