Cantina

Cantina

 L’Institut Ramon Casas i Carbó té servei de cantina-bar de dilluns a divendres de 8.00 h a 13.00 h.

No s’ofereix servei de menjador regular. En cas de necessitat d’aquest servei cal parlar amb la persona responsable del servei.