Instal·lacions

El nostre centre disposa d’unes modernes instal·lacions principalment en l’àmbit artístic (que ara disposa de totes les seves aules en un nou edifici) i en l’àmbit tecnològic, amb aules informàtiques actualitzades i tallers amb impressió 3D.

Informàtica

Una única xarxa de cable i “Wifi” que cobreix totes les dependències del centre, amb aprox. 400 punts de xarxa (cable) i 24 punts d’accés inalàmbric, que engloba:

 • Aules d’informàtica:
 • INF-1 : 20 ordinadors.
 • INF-2 : 22 ordinadors.
 • INF-3 : 22 ordinadors.
 • INF-4 : 30 ordinadors.
 • CFGM Administratiu: 25 ordinadors.

Altres espais informatitzats:

 • Aula d’Acollida: amb 8 ordinadors: sistema operatiu dual Windows XP i Linkat, d’ús general.
 • Laboratori de Biologia i Geologia: 4 ordinadors: sistema operatiu Windows XP.
 • Biblioteca: 5 equips destinats a l’alumnat: sistema operatiu dual Windows XP i Linkat, d’ús general.
 • Aula de professors: 11 ordinadors: sistema operatiu dual Windows7 i Linkat, d’ús general.
 • Àrea de gestió i administrativa: Direcció, Prefectura d’Estudis, Secretaria.

Batxillerat d’Arts (i educació visual i plàstica)

 • Aula de visual i plàstica. És l’aula comuna que fem servir tant el batxillerat d’arts com els alumnes d’ESO.
 • Aula de volum. Aquesta és una aula que s’utilitza principalment als estudis de volum (segon curs de batxillerat).
 • Aula de dibuix artístic. Com podeu veure, aquesta aula disposa de llum natural.
 • Laboratori de fotografia.
 • Infografia: 20 PCs amb processador Pentium IV i sistemes operatius Windows XP i Ubuntu, amb software propietari i lliure, especialitzat en disseny (Autocad, Photoshop, Premiere, Illustrator, Gimp, Inkscape…).

Laboratoris de ciències

 • Laboratori de ciències.
 • Laboratori de biologia i geologia.
 • Laboratori de física i química.