Servei comunitari

El Servei comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòra és una acció que vol promoure l’experimentació i l’acció activa del compromís cívic, que cerca l’aprenentatge en l’exercici actiu de  la ciutadania, i posar en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

El nostre centre ha triat i desenvolupat el projecte “Preservem el Francolí”, dins de l’àmbit de medi ambient, amb els objectius clars de promoure la participació de tot l’alumnat en accions de servei a la comunitat com una eina per desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa; promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn; aconseguir donar a conèixer la xarxa associativa i les entitats de l’entorn, per tal de promoure la participació dels nostres joves en l’àmbit del medi ambient i, finalment, donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar detectades.

Presentació de la reunió de pares sobre el Servei Comunitari

Podeu veure el següent video per saber més sobre el Servei Comunitari.