Erasmus+: KA1

L’Institut Pons d’Icart porta cuatre cursos consecutius participant en projectes Erasmus + ACCIÓN CLAVE 1- Movilidad para el aprendizaje del professorat en Educación Escolar (KA101)

És un programa de mobilitat organitzat per la UE que vol millorar la qualitat de l’ensenyament en els centres de tota Europa. Ofereix als professionals d’aquests centres, oportunitats de Mobilitat per l’Aprenentatge amb l’objectiu d’ampliar i millorar el seu desenvolupament professional, a més de possibilitar la col·laboració amb els seus homòlegs d’altres països d’Europa.

L’Institut Pons d’Icart ha participat en les convocatòries 2015, 2016, 2017 i 2018 de la mà de la professora Concepción Vaz com a coordinadora i s’han efectuat 28 mobilitats de professors del centre. Aquesta formació s’ha pogut revertir en els nostres alumnes aplicant els coneixements adquirits per invertir-los en la millora de l’utilització de les llengües estrangeres tot i impulsant la metodologia AICLE.

Els nostres projectes son:

2015-1-ESO1-ka101-014414:      Motivación en el aula plurilingüe     (4 movilitats)

2016-1-ES01-KA101-023828:      Opening to Europe                           (7 mobilitats)

2017-1-ES01-KA101-036531:      Multicultural European Citiziens     (9 mobilitats)

2018-1-ES01-KA101-048456:      Moving forward. Improving methodology and ICT (8 mobilitats)

Tots els projectes es poden consultar en la plataforma  de projectes Erasmus +:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/