Sol·licitud de participació al programa Erasmus+ curs 2019-20

  • Per formalitzar la vostra sol·licitud per participar al projecte Erasmus+ heu d’omplir el següent formulari.

Per tal de poder fer la vostra sol·licitud abans necessitareu tenir:

La carta de motivació, de compromís i el currículum Europass els heu d’omplir, guardar en pdf i adjuntar al formulari. Si disposeu d’algun certificat oficial d’idiomes també el podeu adjuntar.

Un cop rebudes totes les sol·licituds, se us convocarà a una entrevista personal.

Tota la informació sobre el procediment per a l’assignació dels ajuts Erasmus+ la teniu al corresponent document de la normativa.

Un cop valorades totes les sol·licituds es publicarà un llistat ordenat per punts. Les places s’assignaran en funció d’aquest llistat. Els alumnes que no obtinguin plaça quedaran com reserves.