Associació esportiva

La “Carta Europea de l’esport de maig de 1992”, identifica l’esport en edat escolar com una activitat físico-esportiva orientada cap a l’educació integral dels alumnes, així com al desenvolupament harmònic de la seva personalitat, procurant que la pràctica esportiva no sigui només concebuda com una competició, sinó que promogui objectius formatius i de millora de la convivència, fomentant l’esperit esportiu de participació neta i noble, el respecte per les normes i pels companys de joc.
Amb aquesta filosofia, l’INS Premià de Mar ofereix a través de la seva Associació Esportiva Escolar (AEE), en horari extraescolar, les activitats esportives que els nostres alumnes desitgin majoritàriament. Cada inici de curs obrim un termini per tal que els interessats s’inscriguin als esports proposats per ells mateixos.

Full d’inscripció