Gestió de vendes i espais comercials

DURADA: 2000 Hores

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Comerç i màrqueting

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL:

Aquests estudis capaciten per gestionar les operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d’espais comercials segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, d’acord amb la normativa vigent.

CAMP PROFESSIONAL

Cap de vendes.
Representant comercial.
Agent comercial.
Encarregat o encarregada de botiga.
Encarregat o encarregada de secció d’un comerç.
Coordinador o coordinadora de comercials.
Supervisor o supervisora de telemàrqueting.
Aparadorista comercial.
Dissenyador o dissenyadora d’espais comercials.
Responsable de promocions punt de venda.
Especialista en implantació d’espais comercials.

Mòduls:

Aparadorisme i disseny d’espais comercials
Gestió de productes i promocions en el punt de venda
Gestió econòmica i financera de l’empresa
Investigació comercial
Logística d’aprovisionament
Logística d’emmagatzematge
Organització d’equips de venda
Polítiques de màrqueting
Tècniques de venda i negociació
Anglès
Màrqueting digital
Atenció al client, consumidor i usuari
Formació i orientació laboral
Projecte de gestió de vendes i espais comercials
Formació en centres de treball