Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural

1DURADA: 1.400 hores (990 en un centre educatiu i 410 en un centre de treball) distribuïdes en un curs acadèmic.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Activitats físiques i esportives

Aquests estudis capaciten per fer de guia per senders i zones de muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, on no són necessàries tècniques d’escalada ni d’alpinisme.

COMPETÈNCIA GENERAL:

Conduir clients en condicions de seguretat per senders o zones de muntanya (on no s’hagin d’utilitzar tècniques d’escalada i alpinisme) a peu, en bicicleta o a cavall, aconseguint la satisfacció dels usuaris i un nivell de qualitat dins dels límits de cost previstos.

ÀMBIT PROFESSIONAL DE TREBALL:

 • Empreses d’esports d’aventures.
 • Empreses turístiques: hotels, càmpings, albergs o cases de colònies, refugis.
 • Agències de viatges.
 • Empreses de gestió de parcs naturals o zones protegides.
 • Clubs esportius.
 • Escoles.
 • Estacions d’esquí amb oferta complementària d’activitats.
 • Entitats públiques que ofereixin programes d’activitats en el medi natural.

Continguts:

 • El Medi Natural (60 hores)
 • Conducció de Grups i Activitats en el Medi Natural (120 hores)
 • Seguretat i Supervivència en Muntanya (90 hores)
 • Conducció de Grups en Bicicletes (120 hores)
 • Conducció de Grups a Cavall i Atencions Equines Bàsiques (180 hores)
 • Administració, Gestió i Comercialització en la Petita Empresa (60 hores)
 • Fonaments de l’Activitat Física (30 hores)
 • Primers Auxilis (30 hores)
 • Activitats Físiques per a Persones amb Discapacitats (30 hores)
 • Dinàmica de Grups (60 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (60 hores)
 • Formació en Centres de Treball (410 hores)
 • Síntesi (60 hores)

 

Sortides professionals:

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • guia de turisme eqüestre,
 • guia d’itineraris en bicicleta,
 • acompanyador o acompanyadora de muntanya i
 • coordinador o coordinadora d’activitats de conducció i guiatge en la natura.