Programa de reutilització de llibres

ENLLAÇ AL PROGRAMA 2018-2019

NOTA INFORMATIVA, Juny de 2017

 Projecte de reutilització de llibres de l’Institut Premià de Mar

 L’Ajuntament de Premià de Mar vol dotar l’alumnat de la millor qualitat formativa mitjançant una subvenció als centres educatius del municipi. Una de les línies d’actuació és la  socialització dels llibres de text: subvenció per a la compra i reciclatge de llibres i materials utilitzats a tots els centres educatius públics i concertats per a l’alumnat resident a Premià de Mar o Premià de Dalt.

A tal efecte, el nostre centre ha posat en marxa el “Programa de socialització de llibres de text i material educatiu curs 2017-2018”. El percentatge de la subvenció durant aquest primer any serà del 75% sobre el total de la despesa en llibres de tex i material educatiu. La socialització consisteix en el reciclatge i el reaprofitament dels llibres de text i material educatiu. La família que s’hi vulgui acollir aquest primer any haurà de pagar el 25% de l’import del seu lot en el moment de recollir la seva comanda, i no caldrà que retorni els quaderns d’exercicis ni els llibres de lectura (obres literàries).

El seguiment del desenvolupament del projecte es farà a través de la constitució d’una Comissió de Seguiment de l’Institut integrada per un membre de l’Institut, un membre de l’AMPA i un membre de l’Ajuntament. L’escola haurà de lliurar a l’Ajuntament una memòria justificativa que descrigui com s’ha produït el compliment de l’objecte de la subvenció.

Amb els llibres adquirits, els centres crearan un banc de llibres que serà propietat de cada escola. Cada curs es repartiran entre l’alumnat sol·licitant els lots de llibres necessaris per a aquell curs. En acabar aquest, els llibres s’hauran de retornar en bones condicions per a l’alumnat d’aquell nivell del curs següent. L’incompliment d’aquestes premisses podrà comportar sancions econòmiques per a la reparació dels danys causats i l’exclusió del projecte de l’alumnat infractor.

Amb els diners de la subvenció es farà una única compra de tots els llibres del banc. En anys successius, s’ha previst un sistema de renovació progressiva del fons (reposició d’exemplars perduts o en mal estat, substitució dels llibres per canvis de normativa, etcètera). Per aquesta raó s’establirà una quota anual de participació en el banc de llibres, sense perjudici que l’Ajuntament hi pogués col·laborar parcialment amb una subvenció cada nou curs. En qualsevol cas, sempre serà un import molt inferior al cost de compra particular dels llibres. Amb aquests diners, a més, es podrà fer front a les despeses derivades del servei de gestió del procés de revisió i distribució dels llibres de cada curs.

L’adhesió al projecte no és obligatòria. Per formar-ne part, caldrà signar un document d’inscripció i acceptació de les normes. Les famílies amb alumnes que hagin de cursar 4t d’ESO, 2n de Batxillerat, 2n d’un Cicle Formatiu, CAS, PFI, PPP/FPB, hauran de dipositar una fiança aquest primer any, import que els serà retornat en finalitzar el curs.

Convé aclarir que es seguirà cobrant a tothom l’import que s’ingressa en el moment de fer la matrícula, l’anomenada tradicionalment “quota de material”, doncs aquesta s’utilitza per a despeses de material que no cobreix la subvenció municipal, com ara cartutxos de tinta, estris de tallers i laboratoris, material per a l’activitat esportiva, fotocòpies, etcètera.

Aquest primer any, les comandes dels llibres es tramitaran amb el sistema habitual implementat per l’AMPA. El centre penjarà al seu web els diferents llistats de llibres i els enllaços amb una empresa distribuïdora, la qual tramitarà les sol·licituds individuals que li arribin. Els llibres es repartiran al centre a inicis del mes de setembre (informació detallada al web). L’alumnat que no participi en el programa de reutilització també podrà comprar els llibres a l’empresa distribuïdora triada per l’AMPA a preu de venda al públic, o allà on vulgui.

Atentament,

Direcció de l’Institut Premià de Mar

Resguard d’inscripcióObrir

2 comentaris

 1. teresa armesto lopez

  hay libros en el listado que no se si he de comprar para el bachillerato social.
  Ball robat
  Vent d´Aram
  Els germans
  Les metamorfosis
  Creo que estos son si escoges la optativa de literatura catalana.
  No están los de sociología ni geografía, que son las optativas que ha cogido mi hijo.
  Podrían aclararme estas dudas
  Atentamente,
  Tere Armesto

  1. admin

   Los libros de materias optativas solamente se compran si se cursan dichas materias. Hay asignaturas, no obstante, que no utilizan libro de texto, por lo que no aparecen en los listados.