Visita del lingüista Angel Gallego 2n Batx

Dimarts vam tenir una classe d’orientació gramatical a segon de Batxillerat a càrrec de l’Angel Gallego, coordinador de llengua castellana de les PAU i professor de la UAB.

Ha sigut una sessió pràctica on els alumnes han pogut plantejar dubtes gramaticals sobre l’examen de Llengua Castellana de la Selectividat.

L’Angel Gallego, que és la persona que elabora els models de la prova els ha plantejat la resolució de qüestions gramaticals.