PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT

 

 

Telèfon de contacte amb el centre: 625 84 15 91. També podeu consultar totes les dades actualizades en el següent enllaç a la secretaria del centre.

Aquells alumnes que facin sol·licitud electrònica però que hagin d’acreditar algun criteri de prioritat documentalment, ho poden fer enviant un correu electrònic a la bústia oficial del centre demanat en primera opció, adjuntant la documentació escanejada o fotografiada. En aquests casos el centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la documentació.

Per aquells alumnes que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica i utilitzin la sol·licitud en suport informàtic, s’elimina la necessitat de presentar el resguard de la sol·licitud i la documentació en paper al centre (presencialment), i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documen-tació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

Per aquelles persones que no puguin fer ús de l’eina telemàtica per a la presentació de la sol·licitud, el Departament d’Educació ha activat una aplicació per a poder concertar una cita prèvia, que està disponible seguint aquest link, i així poder realitzar-la, excepcionalment, de forma presencial.