Apunta’t als petits gestos

El curs 2009-10 vam iniciar al nostre institut un conjunt de mesures que tenen com a objectiu propiciar un funcionament més sostenible al nostre centre.

Un dels projectes de quart (curs 2011-12) va estar relacionat amb la gestió i la conscienciació ambiental del centre. Els alumnes que van participar en el projecte van pensar i proposar noves mesures que tenen com a objectiu una gestió ambiental del nostre institut més responsable. El resultat del seu projecte va ser la realització d’aquest video T’hi apuntes? , en el que s’explica com ser més sostenibles al nostre centre, i així ajudar a aturar el canvi climàtic.

A continuació, teniu algunes propostes que tots plegats podem dur a terme per ajudar a “la causa”. La implicació de tots és molt necessària!

PROPOSTA DE MESURES SOSTENIBLES AL CENTRE

Pel que fa a l’estalvi energètic:
  • Campanya “Aprofitar la llum solar” . Sempre que sigui possible, s’ha de  tancar els llums que donen al costat de les finestres.
  • Tancar els llums a l’hora del pati i a últimes hores de les classes, seminaris i despatxos.
  • Contemplar la possibilitat de millorar l’aïllament de portes i finestres del centre de manera progressiva.
  • Tancar els ordinadors a última hora.
Pel que fa al paper:
  • Fer les fotocòpies a doble cara.
  • Utilitzar el paper reciclat.
  • Reutilitzar el fulls amb una cara en blanc (notes, càlculs…) No fotocopiar un full sencer per escrits curts.
Pel que fa als residus
  • Selecció de residus a tots els espais del centre: paper, embolcalls (llaunes, brics…) i orgànic.
  • Implicació de cada grup classe en el manteniment i buidat dels seus contenidors a partir de les tutories.