Cursos disponibles

Cette langue vivante est primordial dans le secteur du Tourisme.

Reforç de la llengua francesa per aquells alumnes que realitzen les practiques a Paris i han d'aprofundir sobretot els termes culinaris. També hi haurà recursos per poder fer més fàcil l'estada a la ciutat.