Instal·lacions

L’Institut Neus Català comparteix edifici amb l’escola Sant Ildefons.

Espais disponibles:

  • Consergeria i administració
  • Pati posterior de l’edifici
  • Aules d’ESO
  • Taller de tecnologia
  • Laboratori de ciències experimentals
  • Aula de visual i plàstica
  • Biblioteca
  • Aula d’Acollida
  • Despatxos i sales de visita
  • Sala de professorat
  • Gimnàs (compartit amb l’escola de primària)