Dossier informatiu

En aquest document hi podeu trobar un resum dels aspectes més importants del dia a dia del centre. És una guia per a famílies i alumnat que és important de llegir en començar cada curs escolar:

Enllaç al dossier informatiu del curs actual en pdf.