Carta de compromís

La carta de compromís educatiu se signa en el moment de formalitzar la matrícula al centre i recull els compromisos compartits per centre i famílies per tal de treballar conjuntament per al bé de l’alumnat del centre.

Enllaç a la carta de compromís educatiu.