Oberta convocatòria d’avaluació i acreditació de competències professionals FSE 2020

 

L’ Institut Montsià participa conjuntament amb altres Instituts del Departament d’Educació, en el programa Acredita’t.  Aquest programa estableix un procediment per obtenir certificats professionals de competències professionals que s’han adquirit a través de l’experiència laboral i de vies no formals de formació, amb la qual cosa tenen les competències, però no l’acreditació oficial.  El procés d’avaluació i acreditació permet que es puguin obtenir la certificació oficial i pot servir per arribar a obtenir un títol de formació professional

Informació dels àmbits, requisits i places del programa que ofereix el centre:

Administració: 20 places

Informació àmbit Administració

Secretariat i atenció al client: 20 places

Informació àmbit Secretariat i atenció al client

Pas 1 Preinscripció : del 4 al 12 de febrer de 2020, termini de presentació de la sol·licitud de preinscripció.

Pas 2 Presentació de forma presencial de la documentació justificativa dels requisits de participació : del 4 al 12 de febrer de 2020.A la secretaria de l’ Institut Montsià, si és el centre triat en primera opció o en tot cas, al registre dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre.

Pas 3
  • Publicació dels resultats provisionals d’ admesos, en llista d’espera, i exclosos de la preinscripció: a partir del 17 de març de 2020.
  • Termini de reclamacions: tres dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació del resultat provisional de la preinscripció.
  • Publicació dels resultats definitius d’ admesos, en llista d’espera, i exclosos de la preinscripció: a partir del 15 d’abril de 2020
  • Consultar els resultats
Pas 4 Tramitar la inscripció a l’ Institut Montsià

  • Sessió informativa el 22 d’abril a les 18h. a l’aula APM1
  • Del 22 al 29 d’abril a la secretaria de l’ Institut Montsià la documentació justificativa dels requisits de participació Per a més informació de tot el que us ofereix el programa, consulteu la pàgina http://acreditat.gencat.cat/ca/