Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

En aquest cicle formatiu podràs cursar els següents mòduls:

 • Automatismes industrials.
 • Instal·lacions elèctriques interiors.
 • Instal·lacions de distribució.
 • Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis.
 • Instal·lacions domòtiques.
 • Instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • Màquines elèctriques.
 • Instal·lacions elèctriques especials.
 • Electrònica.
 • Electrotècnia.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Anglès tècnic.
 • Síntesi.
 • Formació en centres de treball.

Pots consultar tota la informació sobre aquest cicle en la pàgina web d’ensenyament en el següent enllaç.