CACS

Part comuna

Comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.

Part específica

Comprèn diverses matèries agrupades en opcions. Segons la família professiona o el cicle a què es vol accedir, cal triar dues matèries de l’opció A, l’opció B, l’opció C o l’opció D.

Opció A

 • Dibuix tècnic
 • Física
 • Tecnologia industrial

Opció B

 • Biologia
 • Ciències de la terra i del medi ambient
 • Química

Opció C

 • Economia de l’empresa
 • Geografia
 • Psicologia i sociologia
 • Segona llengua estrangera

Opció D

 • Educació física,
 • i una de les matèries següents: Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient, Química

Pots consultar tota la informació sobre aquest curs en la pàgina web d’ensenyament en el següent enllaç.