Calendari Reconeixement

Sol·licitud del servei
 • Inscripció oberta durant tot el curs:
  • A la secretaria del centre de forma presencial.
  • De forma telemàtica en la web del centre:
   • Descarregant el fitxer de sol·licitud.
   • Ompli el fitxer i envia-lo junt amb el DNI i la vida laboral (escanejat) al  correu: assessorament_reconeixement@iesmontsia.org
Publicació de llistes provisionals d’admesos i places de reserva
 • El (data per determinar) a la web de cada centre.
Reclamacions a la llista provisional de persones admeses
 • Dies (data per determinar).
Publicació de llistes definitives d’admesos i places de reserva
 • El (data per determinar) a la web de cada centre.
Inscripció (presentació de documentació i pagament preu públic)
 • Inscripció oberta durant tot el curs:
  • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
  • Fotocòpia del DNI, NIF o Passaport acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard del pagament del preu establert.
Calendari i convocatòria de reunió a les persones interessades
 • El (data per determinar).