XARXA DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES

L’institut Montpedrós des del curs 17-18 forma part de la Xarxa Territorial de Competències Bàsiques, des de la qual entra en estreta relació amb l’escoles de la Colònia Güell i del Pla de les Vinyes, i amb altres instituts i escoles de poblacions veïnes.

A la Xarxa treballem aspectes metodològics i d’avaluació, que tenen com a objectiu l’aprenentatge competencial, compartint estratègies i accions educatives per a la millora dels aprenents i per a la coherència entre matèries i etapes.

És així un espai fonamentat en la formació i la reflexió pedagògica sobre la pròpia pràctica docent, orientada a assolir millores en els aprenentatges de l’alumnat.