TREBALL PER PROJECTES

El treball per projectes és una proposta metodològica que afavoreix l’assoliment competencial, la interdisciplinarietat, l’aprenentatge significatiu i la inclusió, per la qual aposta l’institut Montpedrós, en coherència amb les línies metodològiques de primària del municipi.

Al nostre centre es va encetar durant el curs 17-18, quan comencen a implementar-se projectes sota el paraigua del treball de síntesi (de 1r, 2n i 3r d’ESO) i entre diverses matèries. Els alumnes del nostre institut han après amb projectes com ara:

  • “Senbazuru: Construint la Pau” (Intermón Oxfam)
  • “El misteri de la Roca de Montpedrós”
  • “Egipte: Terra de faraons”
  • “Santa Coloma 2050: un poble sense aigua”
  • “Booktuber”
  • “Millorem el nostre institut”

Des del curs 2019-2020 s’inicia una nova etapa en el treball per projectes, ja que sis matèries de cada nivell (1r, 2n i 3r d’ESO) hi contribueixen setmanalment amb franges específiques. Treballen coordinadament per fomentar la interdisciplinarietat, tot sortint del seu propi àmbit: els projectes del Montpedrós tenen com a objectiu concebre i viure en un món millor.

El treball per projectes no és la meta, és la metodologia d’aprenentatge que persegueix promoure la reflexió i les actuacions lligades a la realitat immediata per arribar a un pensament global d’atenció al món. Estem parlant de l’alineació de l’ecosistema de projectes del nostre institut amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible, que configuren l’agenda internacional per viure en ciutats segures i saludables, que vetllen per al consum responsable d’una població sense fam i amb educació garantida, sense desigualtat de gènere, entre d’altres aspectes, i que es basen en problemes reals perquè els aprenents es plantegin preguntes vitals amb incidència social.