TRÀNSIT EDUCATIU PRIMÀRIA-SECUNDÀRIA

Per tal de garantir no només un traspàs sinó un trànsit exitós entre primària i secundària les escoles del municipi i l’institut endeguem una sèrie d’accions de caràcter organitzatiu i educatiu.

Escoles i institut ens reunim periòdicament per tal de portar a terme activitats educatives on convisquin aprenents de diferents etapes educatives. Celebrem, per exemple, la Jornada STEAM, on els alumnes de 2n ESO preparen tallers de ciències, tecnologia, informàtica, arts i matemàtiques per als aprenents de 5è de primària.

A més, s’aprofiten les trobades entre els professionals de l’institut i les escoles per aprofundir en les necessitats dels aprenents que seran protagonistes de la vida de l’institut el curs següent. Es comparteixen també estratègies metodològiques i mirades pedagògiques que ajuden a cohesionar i a donar sentit a totes les accions educatives que es viuen en el nostre municipi.

També l’alumnat de 4t d’ESO participa com a language assistant de llengua anglesa, dins del projecte territorial “Sharing to learn”, que aposta per la millora en l’expressió oral en anglès, tant de l’alumnat voluntari de l’institut com dels aprenents de primària que reben aquest suport. Les mestres de primària implicades es reuneixen periòdicament amb la coordinadora GEP del centre, amb la finalitat d’avaluar tant l’aprenentatge lingüístic com el personal i social de l’alumnat, en aquesta acció intergeneracional d’aprenentatge-servei.

D’altra banda, abans de començar la seva etapa a secundària, els aprenents coneixen l’institut durant unes Portes Obertes dedicades especialment per a ells i elles: els aprenents de 1r d’ESO de l’institut, dins del marc d’un projecte ABP que es desenvolupa durant el 2n trimestre, prepara com rebre’ls i què escoltaran i com participaran d’un Portes Obertes dissenyades pel mateix alumnat de l’institut, amb l’acompanyament i assessorament del professorat de treball per projectes i de la coordinació del centre.

Rebrem els nous alumnes abans de començar el curs per saber el seu nivell d’anglès, en ser un centre GEP, i perquè escollin les optatives que cursaran, en una Fira on exposem quines matèries poden formar part del seu itinerari acadèmic i personal.

Transitem!