TAC

Les eines TIC ens ajuden a implementar activitats d’aula que aposten per la millora de la competència digital. Totes les aules de l’institut Montpedrós estan equipades amb canons i amb pissarres digitals interactives o pissarres per a la projecció.

A més l’aula d’informàtica i l’espai de la biblioteca facilita aprenentatges fonamentats en la cerca d’informació i la construcció de coneixement mitjançant aparells informàtics, com també els portàtils socialitzats  que es comparteixen i es fan servir en les diferents matèries per activitats de caràcter interactiu i digitals.

Durant el curs 19-20 s’està definint un nou projecte TAC, que garanteixi l’ús dels ordinadors portàtils  de manera individual i que fomenti l’autonomia i el procés maduratiu i digital de l’aprenent.