Projecte CONNECT (PDC)

El Programa de Diversificació Curricular es presenta als aprenents de 3r i 4t d’ESO que requereixen una organització de continguts i matèries del currículum diferent de la que s’estableix amb caràcter general, perquè puguin assolir els objectius i les competències clau de l’etapa.

Es tracta d’una organització curricular diferent i, eventualment, d’un horari de permanència al centre també diferent, perquè comparteixen l’escolaritat ordinària amb estades educatives a escoles, empreses, entitats i associacions del municipi, el seu entorn més proper.

Així doncs l’alumnat combina els aprenentatges al centre amb una estada formativa on els agents externs aporten el caràcter pràctic i funcional de nous coneixements i possibiliten l’adquisició de les habilitats personals necessàries per a la vida adulta i professional. A més a més, el grau de coneixença inicial de les professions treballades, els podrà ajudar a decidir-se envers el seu futur professional.

El projecte CONNECT, del nostre institut, s’emmarca principalment dins el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.

Entre els agents col·laboradors d’enguany i de cursos anteriors comptem amb:

  • Escola Colònia Güell
  • Escola Pla de les Vinyes
  • La llar d’infants Municipal “Rojas Feliu”
  • Residència Maria de la Salud
  • Punt Òmnia
  • Perruqueria Isabel
  • Let’s go print
  • Restaurant Casa Leonor
  • Restaurant El racó de Can Valentí.