Projecte CONNECT (PDC)

El projecte Programa de Diversificació Curricular té com a objectiu, donar resposta als problemes dels joves que no s’adapten a l’institut en els darrers cursos de l’ESO, millorant el seu nivell educatiu a la vegada que desenvolupen les competències personals i laborals.

Es tracta que aprenguin d’una manera que els resulti més atractiva, a partir d’un treball pràctic i formatiu. L’alumnat combina els aprenentatges al centre amb una estada formativa en una empresa o entitat. És un programa socio- educatiu, perquè altres agents de la nostra societat, com són les empreses, aportin el caràcter pràctic i funcional de nous coneixements i possibilitin l’adquisició de les habilitats personals necessàries per a la vida adulta i professional. A més a més, el grau de coneixença inicial de les professions treballades, els podrà ajudar a decidir-se envers el seu futur professional.

L’estada formativa de l’alumnat a l’empresa tindrà una durada màxima de 12 hores setmanals (40% horari lectiu).

El projecte s’emmarca dins el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.

Aquest any han col·laborat amb nosaltres:
  • Escola Colònia Güell
  • Escola Pla de les Vinyes
  • Restaurant El racó de Can Valentí.
Altres anys han col·laborat amb nosaltres :
  • La llar d’infants Municipal “Rojas Feliu”
  • Perruqueria Isabel
  • Punt Òmnia
  • Let’s go print