ORIENTACIÓ PERSONALITZADA

Des del Plans d’Acció Tutorial i des de Cultura i Valors Ètics, en estreta vinculació amb la Coordinació d’Orientació, s’aposta per una orientació individualitzada que facilita, a mesura que l’aprenent avança en els seus estudis, que rebi una orientació acadèmica i professional que el permeti escollir amb seguretat i certesa els seus estudis postobligatoris i també definir el seu itinerari professional.