OPTATIVITAT

L’institut Montpedrós aposta per l’aprenentatge vivencial i oferta a l’alumnat matèries optatives de caràcter trimestral per a 1r, 2n i 3r d’ESO de diferents àmbits i matèries que despertin l’interès per conèixer i aprendre, des de l’experimentació, des d’una vessant lúdica i també des del foment del compromís personal i social.

1r ESO NaturApS Ciències Naturals
Teatre Llengua catalana
ICT Tecnologia
1, 2, 3… Jugamat! Matemàtiques
Ioga i meditació Educació Física
Alemany 2a llengua estrangera
2n ESO Mira amb altres ulls Visual i Plàstica
Cine y literatura Llengua castellana
Mediació Orientació
Som-hi! Educació Física
ICT Tecnologia
Alemany 2a llengua estrangera
3r ESO Revista Llengua catalana
Robòtica Tecnologia
Cultura clàssica Llatí
Emprenedoria Ciències Socials
ICT Tecnologia
Alemany 2a llengua estrangera

 

A 4t d’ESO l’aprenent defineix juntament amb la família, i des d’una orientació acurada, el seu itinerari acadèmic amb la tria de matèries optatives de caràcter anual que el poden ajudar a cursar estudis de cicles formatius o bé de batxillerat.

  Itinerari  científic Itinerari
tecnològic
Itinerari humanístic Itinerari  

social

Itinerari
aplicat
Matèria 1 Física i Química Tecnologia Llatí Filosofia Informàtica
Matèria 2 Biologia i Geologia Física i Química Filosofia Economia Tecnologia

 

Matèria 3: Alemany, economia, informàtica, preparació Anglès B1, Tecnologia, Visual i Plàstica.

 

L’institut Monpedrós ofereix dues modalitats de batxillerat:

  • Ciències i Tecnologia
  • Ciències Socials i Humanitats