JOVENTUT

L’institut obre les portes a entitats, associacions i institucions juvenils per enfortir l’adolescent en el seu procés maduratiu, en trànsit cap a la joventut. Encetem programes de col·laboració amb l’Ajuntament, amb qui comptem per al Servei Comunitari, tallers, conferències i assessoraments individuals.