Tractament integral de les llengües

Coordinació entre llengües i la resta de matèries