PLA IMPULS DE LA LECTURA

El pla té com a objectius generals:

  1. Millorar la competència lectora per augmentar el rendiment acadèmic de tots els alumnes i afavorir així l’èxit educatiu.
  2. Aconseguir que els alumnes assumeixin les seves responsabilitats com a aprenents autònoms  amb capacitat per accedir a la informació i al coneixement, fent de la lectura l’eina per a l’aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum.
  3. Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint.

Accions:

  • Temps de lectura: Tot l’alumnat i professorat realitza 20 minuts de lectura diària després del pati
  • Projecte Anglès. Tot l’alumnat dedica 1/2 h setmanal a la lectura de llibres en anglès adequats al nivell de cada aprenent.
  • Projecte Segon Idioma (Alemany).