SOM UN CENTRE GEP

Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme

Des de l’inici de l’Institut, un dels objectius estratègics del centre ha estat la formació multilingüe del nostre alumnat. Per a consolidar aquesta experiència, des del Departament d’Ensenyament, se’ns ha reconegut aquest treball i participem en el Projecte GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme). Això suposa tenir el suport del Departament d’Ensenyament, poder reforçar l’experiència a nivell de formació del professorat i  l’accés a recursos que poden millorar la competència lingüística del nostre alumnat. I així  anar consolidant el nombre de matèries a impartir en llengua anglesa.

MATÈRIES AICLE

Des de llavors, de manera progressiva, hem anat introduint a la programació de l’oferta educativa del centre matèries  de tipus curricular  en llengua anglesa, tant d’ESO com de batxillerat:

Educació Física a tots els cursos de l’ESO i 1r de Batxillerat, Informàtica de 1r a 3r, Cultura i Valors a 3r i 4t, Pràctiques de tecnologia de 1r a 3r, Geografia a 2n, Emprenedoria a 3r i Ciències del món contemporani a Batxillerat.

COL·LABORACIÓ AMB L’EOI

També des dels inicis de la posada en marxa de l’Institut, estem treballant conjuntament amb l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat, on cada curs hi presentem alumnes de  4t d’ESO i Batxillerat per tal d’obtenir  el certificat de nivell intermedi-B1, o nivell avançat- B2, els qual són la veritable finalitat  d’aquest projecte, conjuntament amb l’èxit escolar i la millora de les capacitats plurilingües dels nostres alumnes.

L’abast que té la llengua anglesa al centre, no ha d’amagar el treball i potenciació que s’està fent amb l’Alemany, com a segona llengua estrangera, amb l’objectiu que l’alumnat pugui presentar-se a la prova corresponent per obtenir el certificat de nivell A-2 al Goethe-Institut.

INTERCANVIS

Una altra actuació important del Projecte GEP són els intercanvis en Anglès a Holanda i Alemany a Berlín

SHARING TO LEARN

Des del curs 2018-19 participem en el projecte d’Aprenentatge-Servei “sharing to learn” ha estat promogut pels Serveis Territorials d’Educació al Baix Llobregat, i té com a finalitat millorar l’oralitat en llengua anglesa de l’alumnat de primària i secundària, i d’afavorir l’intercanvi entre l’estudiant  de diferents etapes educatives.

L’alumnat voluntari de 4t d’ESO serà, durant tot el curs, el “Language Assistant” dels mestres d’anglès de les escoles de primària del municipi: Pla de les Vinyes i Colònia Güell.

“The Language assistant”  assistirà a les escoles de primària de 15:30-16:30h, un dia per setmana, acordat tenint en compte la disponibilitat de l’alumnat i demanda de les escoles, des de l’octubre al maig.

PLA IMPULS DE LA LECTURA :

El pla té com a objectius generals:

  1. Millorar la competència lectora per augmentar el rendiment acadèmic de tots els alumnes i afavorir així l’èxit educatiu.
  2. Aconseguir que els alumnes assumeixin les seves responsabilitats com a aprenents autònoms  amb capacitat per accedir a la informació i al coneixement, fent de la lectura l’eina per a l’aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum.
  3. Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint.

Accions:

  • Temps de lectura: Tot l’alumnat i professorat realitza 20 minuts de lectura diària després del pati.
  • Projecte Anglès:Tot l’alumnat dedica 1/2 h setmanal a la lectura de llibres en anglès adequats al nivell de cada aprenent.
  • Projecte Segon Idioma (Alemany).