GEP

Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme

 

INTERCANVIS AMB ALTRES PAÏSOS

Des de l’inici de l’Institut, i d’això ara fa  quatre cursos, un dels objectius estratègics del centre ha estat la formació multilingüe del nostre alumnat.

Des de llavors, de manera progressiva, hem anat introduint a la programació de l’oferta educativa del centre matèries  de tipus curricular  en llengua anglesa.

Impartim en llengua anglesa Educació Física a tots els cursos de l’ESO i 1r de Batxillerat, Informàtica de 1r a 3r, Cultura i Valors a 3r i 4t, Pràctiques de tecnologia a 1r i 2n, Geografia a 2n, Emprenedoria a 3r i Ciències del món contemporani a Batxillerat.

Per a consolidar aquesta experiència, des del Departament d’Ensenyament, se’ns ha reconegut aquest treball i participem en el Projecte GEP ( Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme ). Això suposa tenir el suport del Departament d’Ensenyament, poder reforçar l’experiència a nivell de formació del professorat i  l’accés a recursos que poden millorar la competència lingüística del nostre alumnat. I així anar augmentant progressivament el nombre de matèries a impartir en llengua anglesa.

També des dels inicis de la posada en marxa de l’Institut, estem treballant conjuntament amb l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat, on cada curs hi presentem alumnes de  4t d’ESO per tal d’obtenir  el certificat de nivell intermedi-B1, nivell el qual és la veritable finalitat d’aquest projecte, conjuntament amb l’èxit escolar i la millora de les capacitats plurilingües dels nostres alumnes.

L’abast que té la llengua anglesa al centre, no ha d’amagar el treball i potenciació que s’està fent amb l’Alemany, com a segona llengua estrangera, amb l’objectiu que l’alumnat pugui presentar-se a la prova corresponent per obtenir el certificat de nivell A-2.

Una altra actuació important del Projecte GEP són els intercanvis en Anglès i Alemany.