Aquí en parlem

Aquest curs comencem la implementació del projecte “Aquí en parlem” amb primer d’ESO. És un projecte de l’Obra Social “La Caixa” i la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és sensibilitzar els joves estudiants del nostre institut respecte a tot allò que envolta les drogues.

El professorat de primer d’ESO fomenta a través d’un plantejament competencial i transversal la prevenció del consum de drogues. Aquest projecte s’anirà fent extensiu progressivament a tots els cursos de l’ESO

Aquesta és la implementació que estem fent aquest curs:

 CURS
 LÍNIA
 UNITAT DIDÀCTICA
 MATÈRIA I IMPLEMENTACIÓ
1r ESO Totes Què són les drogues  Llengua catalana (Desembre)
1r ESO Totes Mapa de les drogues  Socials (Gener)
1r ESO  Totes Les drogues i els éssers vius  Ciències de la naturalesa (Març)
1r ESO  Totes  Les drogues i la societat  Llengua castellana (Març)
1r ESO  Totes Problemes socials derivats del consum de drogues(unitat 5 tutorial per al professorat)  Tècniques d’estudi (Febrer)
 1r ESO  Totes Drugs  and  effects  Llengua anglesa (Maig)
 1r ESO  Totes La història continua  Tutoria (Maig)