SALUT

Oferim als aprenents de l’institut, tallers i activitats educatives per a la millora de la salut, treballant els riscos d’internet i xarxes socials (1r ESO), el tabaquisme i la sexualitat afectiva (2n ESO), la violència masclista i hàbits no saludables i de risc (3r ESO), i conducció, drogadiccions i conductes discriminatòries (4t ESO).

A més, des de treball per projectes i d’algunes matèries, s’aposta pel projecte “Aquí en parlem”, amb recorregut històric al nostre institut.

És un projecte de l’Obra Social “La Caixa” i la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és sensibilitzar els joves estudiants del nostre institut respecte a tot allò que envolta les drogues.

El professorat de primer d’ESO fomenta a través d’un plantejament competencial i transversal la prevenció del consum de drogues. Aquest projecte s’anirà fent extensiu progressivament a tots els cursos de l’ESO