AMB MIRADA INCLUSIVA

L’institut Montpedrós aposta per la inclusió, que ens dirigeix a no rehabilitar el subjecte, sinó a habilitar l’entorn, és a dir, a plantejar-nos què podem fer nosaltres perquè l’aprenent pugui fer.

Com a institut prenem mesures que garanteixin l’heterogeneïtat i que es puguin compartir des del màxim nombre de matèries.

Els aprenents gaudeixen de matèries amb hores de desdoblament, perquè el docent pugui atendre millor a les necessitats individuals. També apostem per la codocència en algunes matèries, és a dir, per la intervenció a l’aula de dos docents.

La diversitat entre les persones, la diversitat al Montpedrós, cal entendre-la com a la varietat, la diferència, la pluralitat, la multiplicitat. Per atendre la diversitat és requisit previ el reconeixement d’aquest fet. Aquest reconeixement va acompanyat dels suports personals, organitzatius, metodològics, materials i tecnològics adequats per tal de garantir la presència, la participació, l’aprenentatge i el progrés de totes i tots els aprenents.