L’institut Montpedrós als Espais de Debat Educatiu

L’institut Montpedrós participa als Espais de Debat Educatiu, iniciativa de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, que aposta per la reflexió sobre l’educació des dels diferents agents implicats del municipi.
Les famílies, com a membres de la comunitat educativa, col·laboren en el teixit del discurs educatiu… Llegeix més»

QUÈ ÉS L’AMPA?

L’AMPA ( associació de mares i pares d’alumnes) és l’entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares de l’institut. Està reconeguda legalment  al Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i noies. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

Són membres de l’AMPA totes aquelles famílies que paguen la quota anual. L’òrgan de govern de l´AMPA és l’assemblea general de socis que es reuneix de forma ordinària un cop l´any i de forma extraordinària cada vegada que es consideri oportú. La Junta Directiva és l´encarregada d´executar els acords de les Assemblees així com proposar i gestionar les activitats de l’AMPA i de mantenir una bona relació amb el centre mitjançant el Consell Escolar o les reunions amb l´Equip Directiu.

 RESPONSABILITATS DE L’AMPA:

 • Representació i participació en el Consell Escolar i Consell Municipal.
 • Treballar per a millorar la participació i el compromís dels pares, fills i la comunitat educativa. Col-laborar amb el professorat i l´alumnat per a un bon funcionament del centre. Ajut en la solució de problemes que puguin sorgir al centre. Afavorir la relació i la coordinació entre les famílies i el personal docent.
 • Informar i assessorar als pares i mares de les activitats pròpies de l´AMPA.
 • Organització d´activitats extraescolars: contractació i coordinació de les mateixes.
 • Seguiment de les obres necessàries d’adequació de l’Institut, juntament amb aquest.
 • Aportacions econòmiques i materials a l´institut.
 • Participar en l’Escola de Pares i Mares Municipal.
 • Venda de llibres.
 • Gestió de les possibles subvencions que s’ofereixen
 • Organització de Festes
 • Xerrades i Tallers per a pares/mares i alumnes
 • Col.laboració en la organització del Casal d’Estiu per els adolescents.

 COM COL·LABORAR?

 • Fent-se soci de l´AMPA (la quota és anual per aquest curs 2014-15 són 15,00€ per família).
 • Aportant idees a través:
  • De la bústia de l´AMPA (situada a l’entrada dels aularis)
  • Mitjançant el correu: ampainstitutscc@gmail.com
 • Donant un cop de mà en situacions puntuals:
  •         Venda de llibres.
  •         Organització de festes (final de curs…)
 •  Formant part d’algunes de les comissions.

 COM CONTACTAR AMB NOSALTRES?

 • Utilitzant la bústia de l’AMPA
 • Via e-mail: ampainstitutscc@gmail.com