Preinscripció i matrícula

MATRÍCULA d’ESO

L’alumnat admès pel curs 2019/20  per a 1r d’ESO ha de formalitzar la matrícula del 20 al 26 de juny (2n i 3r ESO del 27 de juny al 3 de juliol)  en horari de 9.15h a 13h. Cal trucar per demanar hora al centre per fer la matricula.  L’alumnat que no ho faci en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada, llevat que sigui per causes degudament justificades.

El dia que vinguin a fer la  matrícula cal presentar:

 1. Una fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
  – Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.
  – Si el nen o la nena no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 2. Original i fotocòpia de la TSI (si no ho va portar a la preinscripció).
 3. Original i fotocòpia del DNI renovat si no estava en regla o amb el domicili correcte en el moment de la preinscripció (pare/mare i/o alumne/a).
 4. 2 fotografies carnet.

També cal complementar els documents següents que trobareu penjats a la nostra pàgina web :

 1. Carta compromís educatiu
 2. Autorització de drets d’imatge.
 3. Autorització sortides del centre
 4. Ordre domiciliació SEPA quotes escolars.

A mode informatiu també trobareu: 

 1. PC ACER (l’ordinardor que necessitarà l’alumnat de 1r d’ESO)
 2. Quotes escolars.