Secretaria

Horari d’administració
  • Dimarts de 8.00 a 13.30h
  • Dimecres de 15.00 a 16.00h

Secretari: Joan Oms – joms3@martipous.cat