Convivència

Normes bàsiques de convivència al nostre institut

 1. A l’Institut és fonamental tenir una actitud de respecte cap a les altres persones, cap a tu mateix i cap al material i les instal·lacions.
   1. Hem de respectar les opinions de tothom, la manera de ser de cadascú i la seva intimitat. Cal procurar que tothom se senti bé al nostre voltant.
   2. És important sentir-nos respectats i, si no és així, hem d’intentar solucionar-ho d’una manera constructiva i pacífica. Si no ho aconseguim, hem de demanar ajuda.
   3. L’institut és de tots i hem de tractar les instal·lacions i el material tal com ho faríem si fos casa nostra.
 2. És fonamental la puntualitat. Les classes comencen a les 8 h i les portes s’obriran a les 7.55 h. Si arribes tard cal que sigui amb una justificació.
 3. Els lavabos estaran oberts però és important que en facis ús durant les hores de pati. En cas de necessitat podràs anar-hi si el professor o professora et dona permís.
 4. Els ordinadors es fan servir a classe només per les activitats educatives proposades pels professors. Si l’activitat que estem fent no requereix l’ús de l’ordinador, el tindrem guardat. 
 5. Totes les normes de respecte als altres també s’apliquen a les xarxes i, per tant, n’hem de fer un ús responsable.
 6. Els mòbils no es poden fer servir a l’institut, excepte que calgui per fer alguna activitat (se’ns avisarà amb antelació). Això inclou l’hora del pati, passadissos, sortides, etc.
 7. La classe s’acaba quan ho diu el professor o professora. L’aula ha de quedar recollida i neta. A l’última hora hem de pujar les cadires.
 8. Pots portar una ampolla d’aigua per beure si tens set durant la classe. 

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) estan en procés d’elaboració.