Projecte educatiu

El nostre projecte educatiu es basa en el treball per àmbits de coneixement i la inclusió de tot l’alumnat.
Fomentem la codocència i el tractament integrat de la llengua i el contingut.