Projecte educatiu

El projecte educatiu del centre es basa en aquests pilars: inclusió, plurilingüisme, treball en xarxa, mirada artística i innovació.

Projecte Educatiu de Centre