Atenció a les famílies

Horari d’administració
  • Dimarts de 8.00 a 13.30h
  • Dimecres de 15.00 a 16.00h
Entrevistes amb el tutor o la tutora

L’horari d’atenció i el correu electrònic de contacte són al blog de cada grup classe.

Equip directiu

Cal concertar hora per correu electrònic:

  • Directora: Mireia Hugas – mhugas4@martipous.cat
  • Cap d’estudis: Elena Ferro – eferro@martipous.cat
  • Coordinador pedagògic: Martí Camprodon – mcamprodon@martipous.cat
  • Secretari: Joan Oms – joms3@martipous.cat